Wegmarkeringen

Betekenis & Definitie Wegmarkeringen

Wegmarkeringen zijn visuele tekens die zich op het wegdek bevinden. Hoewel velen verkeersborden ook onder de paraplunaam ‘wegmarkeringen’ hangen, is dit onjuist. Bij wegmarkeringen gaat het enkel op informatie en markeringen op het wegdek zelf. Bekende voorbeelden van wegmarkeringen zijn doorgetrokken strepen, pijlen bij stoplichten of haaientanden bij rotondes. In sommige gevallen kunnen er ook ’tijdelijke’ wegmarkeringen ingezet worden. Deze zijn in veel gevallen geel, waarmee het voor de verkeersdeelnemer duidelijk is dat het gaat om een tijdelijke verkeerssituatie.

Kenmerken van wegmarkeringen

  • Verkeersborden zijn geen wegmarkeringen
  • Bieden visuele informatie
  • Bevinden zich altijd op het wegdek
  • Zijn tijdelijk of permanent

Terug naar kennisbank