Wie kent ze niet: de paaltjes bij voetgangersgebieden die de doorgang voor verkeer dienen te belemmeren. Betonnen of metalen palen, zoals bijvoorbeeld Amsterdammertjes, zijn een bruikbare manier om voetgangersgebieden aan te geven. Deze zijn vaak eenvoudig te verwijderen of te openen, bijvoorbeeld voor het bevoorraden van winkels of andere instellingen. Paaltjes bieden echter onvoldoende bescherming tegen ongewenst verkeer en zijn ook moeilijk te plaatsen bij tijdelijke evenementen. De huidige tijd vraagt om flexibele en innovatieve oplossingen voor de bescherming van voetgangersgebieden en zogenaamde shared spaces.

Shared spaces: aandachtspunt bij evenementen en binnenstedelijke pleinen

Ongelukken, maar ook aanslagen met voertuigen komen helaas voor, zoals de afgelopen jaren hebben laten zien. Lokale overheden plaatsen uit voorzorg regelmatig roadblocks en barricades in steden, die qua vormgeving helaas niet altijd bijdragen aan een sfeervolle omgeving. Juist in steden en op evenemententerreinen is er vaak sprake van een zogenaamde shared space: een ruimte die wel bereikbaar dient te zijn voor bevoorrading en opbouw van bijvoorbeeld stands en podia, maar die tegelijkertijd ook een veilige omgeving dient te zijn voor bezoekers en bewoners te voet. Het verkeer afremmen is een belangrijke maatregel om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast is het ook zinnig om bepaalde delen van een shared space geheel ontoegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer.

Better safe than sorry: voorzorgsmaatregelen zijn een must

De dreiging van terrorisme is iets waar we met zijn allen liever niet aan denken. Toch laten de gebeurtenissen van de afgelopen jaren zien dat met een dergelijk scenario, hoe klein de kans ook is, toch rekening moet worden gehouden. Bovendien hoeft er niet eens altijd sprake te zijn van opzet: ongelukken zitten helaas in een klein hoekje. Met een deugdelijke, maar sfeervolle afscherming worden bezoekers van markten en andere evenementen beschermd, zonder dat er een vervelende, dreigende sfeer ontstaat.

SafetyBloxx: een sfeervolle en veilige oplossing

Juist dit ingewikkelde vraagstuk inspireerde ons tot de ontwikkeling van SafetyBloxx. SafetyBloxx zijn multifunctionele roadblocks, omdat ze ook zitplaatsen kunnen bieden aan bezoekers. Deze roadblocks zijn verkrijgbaar in sfeervolle kleuren, waardoor ze optimaal opgaan in het feestgedruis. Tegelijkertijd staan ze hun mannetje als het er – onverhoopt – op aankomt.

Wilt u meer weten over het tijdelijk of voor een langere periode markeren, beschermen en terreurproof maken van voetgangersgebieden en shared spaces? Onze SafetyBloxx zijn te huur en te bezorgen voor kortere en langere periodes. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.